Kabbaro, Hurriyyatun, Hartoyo Hartoyo, and YuliatiLilik Noor. 2014. “MODAL SOSIAL, STRATEGI KOPING EKONOMI, DAN KESEJAHTERAAN OBJEKTIF KELUARGA DENGAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA”. Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 7 (3), 164-73. https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.3.164.