(1)
KrisnatutiD.; PutriH. A. GAYA PENGASUHAN ORANG TUA, INTERAKSI SERTA KELEKATAN AYAH-REMAJA, DAN KEPUASAN AYAH. Jur. Ilm. Kel. & Kons. 2012, 5, 101-109.