Septiana, Bella, KusnadiNunung, and FariyantiAnna. “Daya Saing Bawang Putih Di Indonesia”. Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness) 10, no. 1 (June 17, 2022): 40-52. Accessed May 26, 2024. https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jagbi/article/view/31973.