[1]
UbaidillahH., FrantikaN. S., PurnamasariL., and UlumM. F., “Abses pada gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus)”, ARSHI vet lett, vol. 2, no. 3, pp. 45-46, Aug. 2018.