Ubaidillah, Hamdan, Niluh Selly Frantika, Laily Purnamasari, and Mokhamad Fakhrul Ulum. 2018. “Abses Pada Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus)”. ARSHI Veterinary Letters 2 (3), 45-46. https://doi.org/10.29244/avl.2.3.45-46.