(1)
Erwin.; Rusli.; Etriwati.; ImandaD. R.; FadliH. Fiksasi Fraktur Kominutif Os Femur Menggunakan Intramedullary Pin Dan Wire Pada Kucing Domestik (Felis Domestica). ARSHI vet lett 2018, 2, 73-74.