(1)
UbaidillahH.; FrantikaN. S.; PurnamasariL.; UlumM. F. Abses Pada Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus). ARSHI vet lett 2018, 2, 45-46.