(1)
WijayaP. J. K.; WulansariR.; HamdiH.; MihardiA. P.; MaylinaL. Keracunan Paracetamol Pada Kucing Lokal. ARSHI vet lett 2018, 2, 39-40.