SukarnoN., LaelandiR., QayimI., and AmelyaM. P. “Karakteristik Mikoriza Arbuskula Tanaman Serai Wangi (Cymbopogon Nardus L.) Di Lapangan Ternaungi Dan Tidak Ternaungi”. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 27, no. 1, Jan. 2022, pp. 109-1, doi:10.18343/jipi.27.1.109.