SukarnoN.; LaelandiR.; QayimI.; AmelyaM. P. Karakteristik Mikoriza Arbuskula Tanaman Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.) di Lapangan Ternaungi dan Tidak Ternaungi. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, v. 27, n. 1, p. 109-119, 12 Jan. 2022.