(1)
SukarnoN.; LaelandiR.; QayimI.; AmelyaM. P. Karakteristik Mikoriza Arbuskula Tanaman Serai Wangi (Cymbopogon Nardus L.) Di Lapangan Ternaungi Dan Tidak Ternaungi. J. Ilmu. Pertan. Indones. 2022, 27, 109-119.