TIP, Nyimas Dewi Sartika, E.Gumbira Sa'id, Machfud, Titi Candra Sunarti,Gustan Pari