Djumali Mangunwidjaja, Mardiati Zain, Elihasridas dan