Eka Sartika, Gino Nemesio Cepeda, Meike Meilan Lisangan,Isak Silamba,