Kasus trichormosis pada sapi-sapi perah di Grati

Sidik Muljo

Abstract


Jalan termurah untuk mengatasi penyakit yang disebabkan T. foetus ialah dengan menggunakan inseminasi buatan sepenuhnya (tanpa perkaeinan alam) dengan penggunaan air mani dari pejantan-pejantan yang bermutu baik.

Full Text:

PDF